Nyheter

Årsmøte med valg Gran Almenning onsdag 17.april 2024

Årsmøte med valg i Gran Almenning avholdes på Granavolden Gjæstgiveri onsdag 17.april kl.18.00. Valget åpnes kl. 18.00 og er åpent til kl. 20.00.

Årsberetning og regnskap finner du her: Årsberetning med regnskap 2023.

Årsmeldingen kan sendes ut på forespørsel. Eventuelle motforslag på styremedlemmer og varamedlemmer skal innleveres valgkomiteen innen to uker før valget avholdes. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes skriftlig for styret senest en uke før årsmøtet. Det legges opp til en enkel servering av dagens suppe etter årsmøtet.

Håper vi sees!

 

Silje Kristiansen

Author Silje Kristiansen

More posts by Silje Kristiansen