Nyheter

Åpne og stengte veger i forbindelse med teleløsningen

Teleløsningen pågår fortsatt. I dag åpner Sagvollsvegen mellom Lynnebakka og Skjerva. I tillegg er det åpent fra Sagvoll og inn til Grønsjøen. Alle veger som ikke er nevnt her er fortsatt stengt en stund til. Kjør forsiktig. Det er fortsatt tele i mye av vegnettet som nå er åpnet. Vegskuldre er myke så unngå å legge deg for mye ut på kanten av vegen. Det er, og kan også oppstå både større og mindre synkehull midt i vegen ved kjøring. Spesielt dårlig er vegen fra Risbakken og inn til Grønsjøen og vegen som går inn til den nye brua ved Ognillsoset (vegen er stengt ved brua). All kjøring på eget ansvar. Det pågår tynningsdrift ved Kalven så vis hensyn ved passering. På Veståsen er vegene åpne igjen. Se kart over åpne veier og bilder under.

Åpne veistrekninger er markert med gult på kartet.

Mye snø innenfor Grønsjøen og vegen stenger seg selv.

En god del snø langs Ognilla.

Det er satt opp skilter flere steder for å minne om at vegen fortsatt er dårlig.

Isen er i ferd med å gå på Vassbråa.

Tynningsdrift pågår ved Kalven. Vis hensyn.

Tom Arne Grini

Author Tom Arne Grini

More posts by Tom Arne Grini