NyheterVeg

Alle veger er nå åpnet

I dag er Piptobakk, Grunntjernsvegen, vegen mellom Svera og Storljuget, Lia og Lauvhaugdalen åpnet. Dermed er alle veger som normalt er åpne åpnet både på Øståsen og Veståsen. Det er fortsatt myke vegkanter enkelte steder og enkelte steder i sidevegene er det fortsatt noe snø. Kjør derfor forsiktig. Vegene vil bli skrapet over der det er behov for det.

Stengte bommer er:

  • Badstuvegen (ved Sveraberget)
  • Langfallhaugvegen
  • Østenden på Vassbråa
  • Sautjernsvegen (ved Piptobakk)
  • Bergseterlia
  • Grautbrudalen
  • Grinda ved rasteplassen på Leirsjøen
  • Fjellstadhytta (Brandbu og Tingelstad Almennings bom)
Tom Arne Grini

Author Tom Arne Grini

More posts by Tom Arne Grini