Jakt, fiske og vegavgift

Jeg ønsker å kjøpe..

Jakt

Småvilt, rådyrjakt, hjortejakt og elgjakt.

Fiske

Fiskekort for Øståsen og Veståsen

Vegavgift

All kjøring på våre skogsbilveger er avgiftsbelagt.

Les mer om de ulike kortene under

Jaktkort

Småvilt

På Øståsen selges jaktkort på småvilt til utenbygds jegere via Inatur. Allmenningen leier bort deler av jaktkortsalget til Gran Jeger og Fiskeforening, og innenbygdsboende og medlemmer kan kjøpe kort direkte fra GJFF.

På Veståsen selges jaktkort på småvilt via Inatur. Jaktkort til bruksberettigede, innenbygdsboende i gamle Gran sogn og Furulund krets i Jevnaker kommune kan kjøpe jaktkort til redusert pris. Disse kortene finnes også på Inatur

Rådyrjakt

Vi selger jaktkort på råbukk fra 10 august, og på ordinær rådyrjakt fra 25 september på både Øståsen og Veståsen. På Øståsen selges deler av kortene gjennom GJFF til medlemmer og innenbygdsboende i gamle Gran sogn.

Hjortejakt

Vi har åpnet for adgang til jakt av hjort på Øståsen fra 1/9. Elgjegerne har adgang til å felle hjort under elgjakta, men for å øke jakttrykket og beskatningen av hjort tilbyr vi jaktkort før og etter elgjakta. Dette kortet kan kjøpes gjennom Inatur.  Allmenningen har avtale om godkjent ettersøkshund. I tillegg til disse kortene blir det solgt jaktkort til bruksberettigede og innenbygdsboende jegere gjennom den lokale jeger og fiskeforening.

Elgjakt

Elgjakta tildeles til lokale jaktlag bestående av mellom 6 og 8 jegere, etter loddtrekning. På hvert jaktlag som deltar i trekningen skal det være minst 2 bruksberettigede jegere. I tillegg kan det delta inntil 2 utenbygdsboende jegere på hvert jaktlag. Allmenningen tildeler 5 retter på Øståsen, og 2 retter på Veståsen. Elgjakta på Engens- og Jønnesmarka administreres av Vestre Brandbu grunneierforening.

Bruk av viltkamera

Bruk av viltkamera på Gran Almennings eiendom skal alltid søkes om på forhånd. Kameraer må være satt opp i henhold til lovverket samt være merket med eier, kontaktinformasjon og formål. Umerkede viltkameraer vil bli inndratt og eventuelle brudd på lovverk vil bli anmeldt. Se mer informasjon om hvordan du forholder deg til lovverket og søker om å sette ut viltkamera her.

Kjøp jaktkortene våre hos inatur.no, som er markedsplassen vi benytter for å selge jaktkort og fiskekort. Der inne vil du finne de forskjellige jaktkortene vi har tilgjengelig.

Kjøp jaktkort her

Fiskekort

Øståsen

Gran Almennings Østås er preget av store åsrygger i kombinasjon med mange store og små vann. Vassbråa og Våja er de største vannene, og i disse er det tillatt å bruke båt med båtmotor. Det er totalt registrert 40 vann som er fiskeførende på Øståsen, med til dels gode bestander av ørret, røye, abbor og sik.

Gran Almenning har avtale med Gran Jeger og Fiskeforening som driver aktiv fiskekultivering. Fiskekortsalget administreres også av Gran Jeger og Fiskeforening, og fiskekort kan kjøpes på Intersport Gran, Allmenningskontoret på Allmenningstråkket, hos Stonefly i Storgata i Gran eller til Vipps nr 117637. Fiskeregler og kortpriser finnes på GJFFs hjemmeside her.

Veståsen

Gran Almennings Vestås består av nord/sørgående bergrygger i kombinasjon med myr og småvann. Buvatnet i nord og Nordre Vælsvannet i sør er to store grensevann mot naboeiendommer. Fiskebestandene er moderate i alle vann og består i hovedsak av abbor med innslag av ørret og røye.

Fisket administreres av Gran Almenning og fiskekort kan kjøpes via Vipps. Informasjon om dette finnes ved innkjøringen til Veståsen i Elnæsvika. Fiskeregler og mer informasjon finner du her.

Vegavgift

Gran Almenning eier og har vedlikehold på til sammen 178 km veg på egen og andres grunn. Vi er i tillegg medeiere i Vestre Hvindenvegen veglag på vestsiden av Randsfjorden inn til teigene Engens- og Jønnesmarka.

Øståsen og Veståsen

På Øståsen har vi innkjøring til våre skogområder fra Fv 23 ved Surka, fra Fv 23 ved Skjerva, fra Fv 56 ved Lynnebakka og fra kommunal veg ved Lia. Vi har også innkjøring fra Rv 4 på Lygna via Badstuvegen, og via rasteplassen på E 16 ved Leirsjøen, men disse er stengt med bom og er ikke tilgjengelig for fri ferdsel. På Veståsen er det innkjøring ved Elnæsvika.

I Lia, Lynnebakka og på Skjerva er det fra 1.oktober 2021 satt opp bommer med automatisk skiltgjenkjenning.

Avgiftene er som følger:

Enkeltpasseringer:
Kjøretøy t.o.m 3,5t: 70 kr
Kjøretøy over 3,5t, inntil 7,5t: 150kr
Kjøretøy over 7,5t: gratis passering
Campingvogn/bobil/buss: 150 kr
Traktor, motorsykkel og moped: gratis passering

Årskort utenbygdsboende:
1000 kr – gjelder 1 bil
500 kr – gjelder bil nr 2 i samme husstand (forhåndsgodkjenning kreves)

Årskort innenbygdsboende:
800 kr gjelder 1 bil i Gran og Furulund krets i Jevnaker
400 kr gjelder bil nr 2 i samme husstand (forhåndsgodkjenning kreves)

Bruksberettigede:
Gratis passering for 2 biler pr. bruksrettseiendom + 1 bil pr. føderådsfamilie.

Årskort kjøpes på www.youpark.no ved å søke opp Gran Almenning under “Bomveier”.

Passeringer gjort i Lia, Lynnebakka og Skjerva vil bli automatisk registrert og fakturert fra Youpark. For å slippe fakturagebyr, gå inn på www.youpark.no innen 48timer etter passering og betal for passeringen. Det er også muligheter for å knytte skiltnummer mot et bankkort for automatisk trekk ved passering.

På Veståsen betales passering via Vipps #711541. Årskort selges kun på Youpark sine sider. For priser på Veståsen, se her.

Engens- og Jønnesmarka

Innkjøring til Engens- og Jønnesmarka er fra Fv 245 ved Toverud kraftstasjon. Vegene er vedlikeholdt og driftet av Vestre Hvindenvegen veglag. Vegavgift betales via SMS. Informasjon om dette finnes ved innkjøringen eller her.

Avgiftene er som følger:

Personbil: 50 kr pr tur
Lastebil/buss: 100 kr pr tur
Årskort: 500 kr for ett år.

Sidevegene Skykuåsvegen, Volleng-vegen  og Kvilebekkvegen er låst, men det kan gis tilgang til disse vegene ved å leie nøkkel for kr 500,- pr år for hver vegstrekning i tillegg til årskortet.