Jakt, fiske og vegavgift

Jeg ønsker å kjøpe..

Jaktkort

Småvilt, rådyrjakt, hjortejakt og elgjakt.

Fiskekort

Fiskekort for Øståsen og Veståsen

Vegavgift

All kjøring på våre skogsbilveger er avgiftsbelagt.

Les mer om de ulike kortene under

Jaktkort

Småvilt

På Øståsen selges jaktkort på småvilt til utenbygds jegere, enten via Inatur eller direkte fra allmenningskontoret. Allmenningen leier bort deler av jaktkortsalget til Gran Jeger og Fiskeforening, og innenbygdsboende og medlemmer kan kjøpe kort direkte fra GJFF.

På Veståsen selges jaktkort på småvilt via Inatur eller direkte fra allmenningskontoret. Jaktkort til bruksberettigede, innenbygdsboende i gamle Gran sogn og Furulund krets i Jevnaker kommune kan kjøpe jaktkort til redusert pris.

Rådyrjakt

Vi selger jaktkort på råbukk fra 10 august, og på ordinær rådyrjakt fra 25 september på både Øståsen og Veståsen. På Øståsen selges deler av kortene gjennom GJFF til medlemmer og innenbygdsboende i gamle Gran sogn.

Hjortejakt

Vi har åpnet for adgang til jakt av hjort på Øståsen fra 1/9. Elgjegerne har adgang til å felle hjort under elgjakta, men for å øke jakttrykket og beskatningen av hjort tilbyr vi jaktkort før og etter elgjakta. Dette kortet kan kjøpes gjennom Inatur.  Allmenningen har avtale om godkjent ettersøkshund. I tillegg til disse kortene blir det solgt jaktkort til bruksberettigede og innenbygdsboende jegere gjennom den lokale jeger og fiskeforening.

Elgjakt

Elgjakta tildeles til lokale jaktlag bestående av mellom 6 og 8 jegere, etter loddtrekning. På hvert jaktlag som deltar i trekningen skal det være minst 2 bruksberettigede jegere. I tillegg kan det delta inntil 2 utenbygdsboende jegere på hvert jaktlag. Allmenningen tildeler 4 retter fordelt på 2 perioder på Øståsen, og 2 retter på Veståsen. Elgjakta på Engens- og Jønnesmarka administreres av Vestre Brandbu grunneierforening.

Kjøp jaktkortene våre hos inatur.no, som er markedsplassen vi benytter for å selge jaktkort og fiskekort. Der inne vil du finne de forskjellige jaktkortene vi har tilgjengelig.

Kjøp jaktkort her

Fiskekort

Øståsen

Gran Almennings Østås er preget av store åsrygger i kombinasjon med mange store og små vann. Vassbråa og Våja er de største vannene, og i disse er det tillatt å bruke båt med båtmotor. Det er totalt registrert 40 vann som er fiskeførende på Øståsen, med til dels gode bestander av ørret, røye, abbor og sik.

Gran Almenning har avtale med Gran Jeger og Fiskeforening som driver aktiv fiskekultivering. Fiskekortsalget administreres også av Gran Jeger og Fiskeforening, og fiskekort kan kjøpes på Intersport Gran, Allmenningskontoret på Allmenningstråkket, hos Stonefly i Storgata i Gran eller til Vipps nr 117637. Fiskeregler og kortpriser finnes på GJFFs hjemmeside her.

Veståsen

Gran Almennings Vestås består av nord/sørgående bergrygger i kombinasjon med myr og småvann. Buvatnet i nord og Nordre Vælsvannet i sør er to store grensevann mot naboeiendommer. Fiskebestandene er moderate i alle vann og består i hovedsak av abbor med innslag av ørret og røye.

Fisket administreres av Gran Almenning og fiskekort kan kjøpes via SMSpass. Informasjon om dette finnes ved innkjøringen til Veståsen i Elnæsvika eller her. Fiskeregler og mer informasjon finner du her.

Vegavgift

Gran Almenning eier og har vedlikehold på til sammen 178 km veg på egen og andres grunn. Vi er i tillegg medeiere i Vestre Hvindenvegen veglag på vestsiden av Randsfjorden inn til teigene Engens- og Jønnesmarka.

Øståsen og Veståsen

På Øståsen har vi innkjøring til våre skogområder fra Fv 23 ved Surka, fra Fv 23 ved Skjerva, fra Fv 56 ved Lynnebakka og fra kommunal veg ved Lia. Vi har også innkjøring fra Rv 4 på Lygna via Badstuvegen, og via rasteplassen på E 16 ved Leirsjøen, men disse er stengt med bom og er ikke tilgjengelig for fri ferdsel. På Veståsen er det innkjøring ved Elnæsvika.

Avgiftene er som følger:

Personbil: 50 kr pr tur
Lastebil/buss: 100 kr pr tur
Tillegg for campingvogn: 50 kr pr døgn
Årskort for personbil: 600 kr pr år

Parkering på Skjerva: 60 kr pr døgn eller 600 kr for hele sesongen

 

Årskort for bruksberettigede og kårfamilie mottar ett frikort pr. familie. kr 350,- for tilleggskort. Kjøpes på allmenningskontoret. Årskort for innenbygdsboende i Gran kommune og Furulund krets i Jevnaker kommune kr 500,- for ett år. Kjøpes på allmenningskontoret.

Veg og p-kort betales ved innkjøring via SMS. Årskort kan kjøpes på allmenningskontoret eller via SMS ved innkjøring. Informasjon finnes her. Parkeringsavgiften på Skjerva kan kjøpes her

Engens- og Jønnesmarka

Innkjøring til Engens- og Jønnesmarka er fra Fv 245 ved Toverud kraftstasjon. Vegene er vedlikeholdt og driftet av Vestre Hvindenvegen veglag. Vegavgift betales via SMS. Informasjon om dette finnes ved innkjøringen eller her.

Avgiftene er som følger:

Personbil: 50 kr pr tur
Lastebil/buss: 100 kr pr tur
Årskort: 500 kr for ett år.

Sidevegene Skykuåsvegen, Volleng-vegen  og Kvilebekkvegen er låst, men det kan gis tilgang til disse vegene ved å leie nøkkel for kr 500,- pr år for hver vegstrekning i tillegg til årskortet.