Nyheter

Oppdatert vegstatus i forbindelse med teleløsningen

Teleløsningen går sin gang. En god del av vegnettet blir åpnet nå i ettermiddag. Vegstrekningene som fortsatt er stengt er:

  • Lia – Svera Skytebane (stengt på grunn av rasfarlig tømmervelte. Omkjøring via Lynnebakka – Sagvoll – Ognillsstranda)
  • Vegen som går mellom Svera og Storljuget
  • Grunntjernsvegen
  • Skardbrennvegen
  • Piptobakk – Grautbrudalen (og øvrig vegnett som ligger lenger inn)
  • Fra Lauvhaugdalen og innover.
  • Bommer som normalt er stengt på sommeren

I tillegg stenger enkelte veger seg selv på grunn av snø. Dette gjelder blant annet vegnettet innafor Grønsjøen. Risbakkvegen samt en del sideveger er fortsatt myke og har dårlig bæreevne. Vær obs på synkehull og myke kanter. All kjøring på eget ansvar.

Bildet er fra Høvra i går.

Vår på Sagvoll.

Tom Arne Grini

Author Tom Arne Grini

More posts by Tom Arne Grini