NyheterSkog

Sommerjobb i skogen?

Sommerjobbprosjektet JOB:U søker ungdom i aldersgruppen 16-25 år til skogrelatert sommerjobb på Hadeland i Gran Almenning og Brandbu Tingelstad Almenning.

Vi søker etter 6-8 ungdommer i alderen 16-25 år til skogrelatert sommerjobb. Arbeidet vil i hovedsak være ungskogpleie i henholdsvis Gran Almenning og Brandbu Tinglestad Allmenning

Sommerjobbprosjektet gjennomføres i samarbeid med Kommunene på Hadeland, allmenningene og Skogselskapet i Oppland.

Varigheten på engasjementet vil være 3 uker (uke 26, 27 og 28).

Ungdommer som søker og blir ansatt vil få et to-dagers gratis kurs i sikker bruk av motorryddesag i oppstarten av engasjementet, samt veiledning av arbeidsleder med erfaringunderveis i arbeidsperioden.

Søker må være over 16 år, i god form og positivt innstilt til fysisk krevende arbeid. Søker må selv kunne komme seg til avtalte møteplasser. Lønn etter gjeldene tariff.

 

For nærmere informasjon og kontakt:

Skogselskapet i Oppland, Ola Gram Dæhlen tel. 950 26 940

Skriftlig søknad og CV sendes til ogd@skogselskap.no

Merk søknaden med: «Sommerjobb JOB:U Hadeland»

Vi tar imot søknader fortløpende. Søknadsfrist: 15.april 2024

 

Silje Kristiansen

Author Silje Kristiansen

More posts by Silje Kristiansen