Ukategorisert

Årsmøte i Gran Almenning

Årsmøte med valg avholdes på Granavolden Gjæstgiveri onsdag 17. juni 2020 kl 18.30.

 

Det åpnes for valg fra kl 18.00 – 20.00. Årsmelding og regnskap, samt valgkommiteens

forslag til styremedlemmer og valgkomité, er utlagt på allmenningskontoret og finner du her.

 

Forslag til motkandidater til styre og valgkomité fremmes skriftlig innen to uker før valget

og legges ut til gjennomsyn 1 uke før valget. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,

må fremmes skriftlig overfor styret innen en uke før møtet. Vi oppfordrer koronasmittede

til ikke å delta. Møte og valg gjennomføres i henhold til smittevernregler.

Etter møtet vil det bli servert en enkel kveldsrett for møtedeltakerne.

 

 

Styret i Gran Almenning

 

 

Knut Narvestad

Author Knut Narvestad

More posts by Knut Narvestad