Alle veger på allmenningen har vært stengt etter påske på grunn av teleløsning. Nå begynner telen å gå i mange av vegene, og vi vil gradvis åpne for trafikk.

Sagvollsvegen fra Lynnebakka til Skjerva, vegen ned til Leirsjøen og Avalsjøen, og Veståsen åpner fredag 8. mai for personbiler! Vi ønsker fortsatt ikke trafikk av tyngre kjøretøy på disse vegene.

Alle sideveger til Sagvollsvegen, og alle vegene nord på allmenningens østås er fortsatt stengt. Åpning av disse vegene vurderes mot neste helg(15 mai).

Kvam Harald

Author Kvam Harald

More posts by Kvam Harald