Nyheter

Utlysning av elgjakta 2023-2025

By 14. mars 2023 No Comments

Elgjakta på Gran Almenning lyses nå ut for tre år uten noen form for fortrinnsrett uavhengig av tidligere års trekninger. Det er 5 jaktfelt på Øståsen og 2 jaktfelt på Veståsen som nå legges ut for trekning mellom interesserte jaktlag. Jakta foregår over en lang og sammenhengende periode. For å bli med i trekningen må jaktlaget tilfredsstille følgende krav:

  • Jaktlaget skal bestå av 6-8 aktive jegere hvorav minst to av disse må ha bruksrett i Gran Almenning. Jaktlagets medlemmer må videre ha bostedsadresse innenfor gamle Gran Sogn, men kan ha inntil to medlemmer som kommer utenbygds fra.
  • Attest for godkjent ettersøkshund (jf. forskrift om jakt mv § 23 og 26) eller underskrevet avtale om tilgang på ettersøksekvipasje må vedlegges søknaden.
  • Alle som skal jakte må ha attest for godkjent skyteprøve og ha innbetalt jegeravgift før jakta begynner. Jaktlagsleder er ansvarlig for å kontrollere at dette er i orden.

For å være med i trekningen må søknad på vedlagt skjema være mottatt på Gran Almennings kontor via e-post, post, eller fysisk levering innen 13. april kl. 14.00. Trekning blir foretatt 17. april.

Fullstendig utlysning og søknadsskjema i word-format finner du her: Utlysning av elgjakt 2023-2025

Fullstendig utlysning og søknadsskjema i PDF-format: Utlysning av elgjakt 2023-2025

Tom Arne Grini

Author Tom Arne Grini

More posts by Tom Arne Grini