Nyheter

Utlysing av elgjakt i Gran Almenning 2020-22

By 27. mars 2020 No Comments

Med forbehold om at elgjakta lar seg gjennomføre med hensyn til koronaepidemien lyses elgjakta i Gran Almenning ut med søknadsfrist 20. april.

Elgstammen er fortsatt lav, men vinterbeitene har lav beitegrad og bør kunne tåle mer elg.  Vi går derfor inn for en forsiktig økning av elgstammen. Modellen med å spare kalv mener vi førte til for høyt uttak av voksne kuer og okser fordi det ikke lyktes å skyte ungdyr.  Alderen i stammen er derfor sannsynligvis lav. Vi dreier nå uttaket mot mer kalv og reduserer uttak av voksne dyr. Eldre kuer får i større grad tvillingkalv, og store okser har, ifølge forskningen, en viktig funksjon i å styre brunsten og vil i beste fall bidra til færre sent fødte kalver. Ny bestandsplan for Gran Almenning Østås finner du her.

Ordningen med to perioder ble innført i en periode der vi ønsket å redusere elgbestanden og der antallet felte dyr var et helt annet.  Situasjonen nå er motsatt, vi ønsker en forsiktig økning av stammen og det skal tas ut et så lite antall dyr, at det er vanskelig å håndtere dette med delt jakt.  Vi går derfor tilbake til kun en periode, men vi gjeninnfører samtidig den gamle modellen med 5 retter for fletst mulig lag skal mulighet. Det legges opp til å ta ut kun 10 dyr pluss 1 sør for E16 nå i 2020. Som dere vil se av bestandsplanen er rammen vesentlig høyere og det er for å gi forvaltningen større handlingsrom gjennom 5-årsperioden planen varer. På Veståsen er det ingen endringer. Utlysing med søknadsskjema finner du her.

Knut Narvestad

Author Knut Narvestad

More posts by Knut Narvestad