Ukategorisert

Mangel på rå sagflis

By 27. mars 2020 No Comments

GB Gran Tre  er inne i en krevende tid, og kommer ikke til å klare å dekke behovet for strøflis en periode etter påske. Planen er å stanse saging av tømmer til påske. Denne stoppen er begrunnet med behov for reduksjon av lager mot et marked som vil bli redusert som følge av det som påvirker oss alle om dagen, samt at de har behov for å foreta en ombygging av krokbanen på råsorteringa. Oppstart saging blir etter planen tidligst bli 4. mai.

GB Gran Tre er innstilte på å frakte ned flis fra Gausdal så langt det lar seg gjøre, for å dekke behovet for sagflis til andelseiere/bruksberettigede. Hvor stort dette volumet blir kommer an på aktiviteten på Gausdal. Dette medfører en merkostnad for frakt og svinn som viderefaktureres. Et anslag vil være en merpris på 50-70 kr/lm³, alt ettersom hvor stort svinnet blir. Dette er ingen optimal løsning, men er det beste GB Gran Tre kan få til under de rådende omstendigheter.

Brandbu Tingelstad Almenning og Gran Almenning har i tillegg anmodet om at salg av flis begrenses til andelseiere/bruksberettigede og at uttak pr kunde begrenses slik at flislageret ikke tømmes ved henting i trailer eller store containere.

Vi ber også dere bruksberettigede vise dugnadsånd i en vanskelig situasjon og begrense eget uttak slik at det blir flis på flest mulige.

 

Knut Narvestad

Author Knut Narvestad

More posts by Knut Narvestad