Skog

Kvotebegrensninger for skogsfugl

By 25. august 2023 No Comments

Skogsfugltakseringen foreligger. Den viser en nedgang i tettheten av voksne fugl, redusert kyllingproduksjon og liten forekomst av smågnagere. Med bakgrunn i dette velger vi å ikke legge ut dagskort i år. I tillegg har vi satt følgende kvotebegrensning for jegerne:

Det kan skytes kun 1 skogsfugl (orrfugl/storfugl) per jeger. Vi oppfordrer til å ikke skyte brunfugl (orrhøne/røy). I tillegg oppfordres det til å jakte smårovvilt for å legge til rette for bedre forhold for skogsfugl.
Vi oppfordrer ellers om å jakte på annet vilt som for eksempel and, gås og due. Jerpe er fredet!

Tom Arne Grini

Author Tom Arne Grini

More posts by Tom Arne Grini