Nyheter

Ektraordinær båndtvang

By 25. januar 2023 No Comments

På grunn av mye snø og vanskelige forhold for viltet, er det innført ekstraordinær båndtvang i alle kommunene som Gran Almenning har eiendom fra og med 21.01.23. Båndtvangen er i hovedsak innført for at ingen hunder skal jage eller skade viltet, særlig hjortevilt som rådyr, elg og hjort. Båndtvangen varer inntil videre. Hvis forholdene endrer seg kan den enkelte eller alle kommunene oppheve båndtvangen umiddelbart. Båndtvangen gjelder for kommunene Gran, Lunner, Hurdal, Jevnaker og Ringerike.

Tom Arne Grini

Author Tom Arne Grini

More posts by Tom Arne Grini