Nyheter

Høvleri på Gran Tre stengt fra og med uke 6

By 24. januar 2023 No Comments

Høvleriet på Gran Tre blir stengt fra og med uke 6 og antageligvis 3-4 uker framover på grunn av vedlikehold. Det vil si at det ikke vil bli kutterflis tilgjengelig i disse ukene. Siste mulighet for å hente kutterflis er derfor i neste uke (uke 5). Sagflis er ikke berørt av dette.

Silje Kristiansen

Author Silje Kristiansen

More posts by Silje Kristiansen