Ukategorisert

Årsmøtet i Gran Almenning for 2020

Årsmøte i Gran Almenning  avholdes på Granavolden Gjærstgiveri torsdag 17. juni kl 18.30.

Årsberetning og regnskap er lagt ut på allmenningens hjemmeside, www.gran-almenning.no, samt på allmenningskontoret fra 16. april, der den også kan hentes. Årsmeldingen sendes ikke ut. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes skriftlig for styret senest en uke før årsmøtet.  Landbruksdepartementet har, med bakgrunn i koronapandemien, gitt allmenningene dispensasjon fra bygdeallmenningsloven som angir at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april.  Det legges opp til en enkel servering rett etter årsmøtet!

Årsberetning og regnskap finner du her: Årsberetning 2020 GA med regnskap

 

 

Knut Narvestad

Author Knut Narvestad

More posts by Knut Narvestad