Ukategorisert

Åpning av veger fredag 13.mai

I dag åpnet resten av Gran Almennings skogsbilveger etter teleløsningen. Det er fortsatt noe tele igjen i vegene og den er noe mer humpete og hullete enn vanlig. I tillegg er det noen strekninger hvor vegkantene fortsatt er veldig myke, så her bør man kjøre forsiktig og holde seg midt i vegen. Særlig gjelder dette for vegen mellom Svera og Risbakken. Inn mot Abborputthytta er vegen foreløpig uframkommelig da vann har gravd over vegen. Mange av vegene vil bli skrapt over i løpet av neste uke. De bommene som normalt er stengt vil fortsatt være stengt frem til jakta og dyresankinga. Dette gjelder bommene ved Badstuvegen, Langfallhaugen, Sandbotnvegen, Piptobakk, Grautbrudalen, Skyten, Bergseterlia og grinda ved rasteplassen på Leirsjøen. I tillegg er det lås på vegen ved Otermyrbakken og Kvilebakkvegen på vestsida av Randsfjorden. Det er nye låser på alle disse bommene. De som har behov for nøkkel til en eller flere av disse bommene kan få tildelt nøkkel. Med behov menes personer som har bruk for nøkkel i forbindelse med næring og oppsyn samt hytteeiere som har hytte innenfor sommerstengt bom. I tillegg har vi noen nøkler tilgjengelig for korttidsutlån på allmenningskontoret.

Silje Kristiansen

Author Silje Kristiansen

More posts by Silje Kristiansen