Nyheter

Forbud mot åpen ild i skog og utmark

Grunnet lite nedbør denne våren er det nå høyere skogbrannfare enn det vanligvis er på denne årstiden. Vi innfører derfor et forbud mot åpen ild i skog og utmark frem til situasjonen endrer seg. Skogbrann meldes til tlf. 110.

Husk også at det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. Utenom dette tidsrommet plikter enhver å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann. Det er likevel tillatt når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå, typisk dersom det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Silje Kristiansen

Author Silje Kristiansen

More posts by Silje Kristiansen