Knusing av veggrus i fjelltaket Piptobakk!

Gran Almenning er i gang med opprustning av Grunntjernsvegen og Lomtjernsvegen. I den forbindelse skal det i sommer knuses veggrus i fjelltaket Piptobakk. Det skal skytes ut 8500 m3 fjell som skal knuses opp til 13500 m3 veggrus.

I tillegg til Grunntjernsvegen og Lomtjernsvegen skal det vedlikeholdsgruses en del andre veger.

I forbindelse med utkjøring av grus vil det periodevis bli mye kjøring på vegnettet som skal gruses.

Kvam Harald

Author Kvam Harald

More posts by Kvam Harald