Nyheter

Ungskogpleie

By 13. september 2022 No Comments

I år har vi ryddet en del skog på Øståsen og den nye eiendommen vår på Finsand. Bildene under er fra Finsandåsen og viser et ungskogfelt før og etter ungskogpleie. Å stelle ungskogen er viktig for å sikre god produksjon og valgmuligheter i fremtiden. Ungskogpleie omfatter både lauvrydding og avstandsregulering av hovedtreslaget og bør finne sted når bestandet er mellom 1 og 5 meter høyt. I et bestand hvor det er utført nødvendig og riktig ungskogpleie kan verdien økes med opptil 50% ved hogst fordi tilveksten bevisst styres mot de beste trærne og de beste treslagene, slik at disse
kan utvikle seg uten hindringer og skader.  I tillegg får man et mer åpent skogbilde som egner seg bedre til både jakt, sanking og turgåing.

Er du interessert i å få utført ungskogpleie på egen eiendom kan du kontakte oss på: firmapost@gran-almenning.no


Tom Arne Grini

Author Tom Arne Grini

More posts by Tom Arne Grini