Ukategorisert

Småviltjakt på Gran Almenning

By 9. september 2021 No Comments

Det er gjennomført telling av skogsfugl i siste halvdel av august, og resultatene foreligger nå. Tellingene viser en skogsfuglbestand på samme nivå som for fjoråret. Med bakgrunn i disse tallene tillater vi jakt på brunfugl(orrhøne og røy), men henstiller jegerne om å spare brunfugl og å vise moderasjon i uttaket av fugl.

Kvam Harald

Author Kvam Harald

More posts by Kvam Harald