Ukategorisert

Skogsfuglregistrering 2019 – Fredning av brunfugl

By 3. september 2019 No Comments

Som ledd i en bærekraftig skogsfuglforvaltning, inngikk allmenningen i 2015 et samarbeid med Gran jeger- og fiskerforening om registrering av skogsfugl. I 2016 ble samarbeidet utvidet til i tillegg å omfatte Brandbu og Tingelstad Almenniing samt Lunner Almenning.  Registreringen foregår ved at trenet hundeekvipasje går faste takseringslinjer og registrerer voksne skogsfugl og kyllinger. Observasjonene blir så bearbeidet ved Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad og en får et estimat på hvor mye fugl man har pr km2 fordelt på voksen fugl og kyllinger pr høne. Registreringene utføres i august hvert år og det er innhentet dispensasjon fra båndtvangsreglene.  Hundene som brukes er veldresserte, gode jakthunder som har sauerenhetsbevis og ikke viser interesse for verken sau eller andre husdyr.

Årets registrering viser et dårlig resultat og en klar nedgang fra foregående år.  Nivået er ganske lik situasjonen i 2015, men vi tar forbehold om direkte sammenligning da registreringen den gang gjaldt kun Gran Almenning.  Skogsfuglbestanden er kjent for store variasjoner over tid, noe som ofte samvarierer med mengden smågnagere. I år kan vel også den kalde forsommeren med lite insekter være en viktig faktor.

Gran Almenning har likevel innført fredning av brunfugl og stopp av ytterligere jaktkortsalg på fugl til utenbygdsboende. Det er heller ikke tillatt med bruk av hund ved fuglejakt før 1.10.

Hønsefuglregistrering 2015-2019

 

Knut Narvestad

Author Knut Narvestad

More posts by Knut Narvestad