Nyheter

Skogbrannfare og bruk av motorsag

By 27. juni 2023 No Comments

Grunnet nedbør de siste dagene anser vi det nå som forsvarlig å bruke motorsag på allmenningens grunn igjen. Motorsag kan kun brukes av de som har innhentet tillatelse til dette og har skrevet under på ansvarserklæring. Bildet over er tatt ved Blekketjern på Veståsen for to uker siden og viser brannområdet etter en skogbrann på 2,8 da. Jevnaker Brann og Redning var heldigvis raskt ute og fikk slokket brannen før den fikk spredd seg. Minner ellers om at kommunene foreløpig opprettholder totalforbudet mot bruk av åpen ild i skog og utmark inntil videre.

Tom Arne Grini

Author Tom Arne Grini

More posts by Tom Arne Grini