I forbindelse med at Skjerva løypelag er etablert og det er kjørt opp skiløyper med utgangspunkt Skjerva, har allmenningen brøyta opp parkeringsplasser på sagtomta på Skjerva. For å dekke inn kostnadene til brøytingen har vi innført parkeringsavgift på 60 kr pr dag. Denne avgiften blir krevd inn via inatur.no. Dersom noen ønsker å kjøpe sesongkort på parkeringen kan de ta kontakt med allmenningen på tlf 61313050 eller e-post firmapost@gran-almenning.no. Sesongkortet koster 600 kr og kan også kjøpes på allmenningskontoret på Allmenningstråkket i Gran. Parkeringsavgiften kan også kjøpes her.

Kvam Harald

Author Kvam Harald

More posts by Kvam Harald