Nyheter

Oppdatert status på veger

By 10. august 2023 No Comments

Alle vegene på Øståsen er stengt på grunn av omfattende flomskader. Oppretting av vegene pågår og vi ber om at ferdsel på vegene unngås selv om en bom skulle stå åpen, slik at opprydningsarbeidet ikke forsinkes. Bommene vil i perioder være åpne på grunn av massetransport, men er allikevel ikke åpne for biltrafikk. Mer informasjon om gjenåpning av vegnettet kommer senere. På Veståsen har det gått bra med vegene, men de vil periodevis være stengt på grunn av grusing av vegnettet.

Tom Arne Grini

Author Tom Arne Grini

More posts by Tom Arne Grini