Nyheter

Forbud mot bruk av åpen ild og motorsag

Slik værforholdene er nå kan det ikke anses som aktsomt å bruke åpen ild i vår skog og utmark. Dette gjelder også på godkjente/ opparbeidede bålplasser.

Forbudet gjelder bruk av bål, grill- og peisinnretninger, engangsgriller, bålpanner, primuser og lignende.

I tillegg er all bruk av motorsag forbudt på Almenningens eiendom forbudt inntil videre.

Forbudet gjelder inntil ny beskjed blir gitt.

Tom Arne Grini

Author Tom Arne Grini

More posts by Tom Arne Grini