Ukategorisert

Fine veger på Gran Almenning!

By 1. november 2019 No Comments

De siste par årene har Gran Almenning hatt omfattende opprusting av Grunntjernsvegen (Sagvollsvegen – Våja) og vegen fra Lauvhaugdalen til Lomtjern.  Til disse vegene har vi fått statsbidrag, da storsamfunnet ser at gode veger er viktige for å opprettholde høy aktivitet i skogen, noe som er viktig for å skaffe mer materialer til bærekraftige bygningsmaterialer og trefiber til andre produkter vi trenger. Det er viktig å bidra til at mest mulig av vårt forbruk kan dekkes på en bærekraftig måte gjennom fornybare ressurser.   Bruk av tre i hus bidrar også til at det CO2 trærne har bundet i fotosyntesen forblir bundet i mange tiår framover. Dette er en del av det grønne skiftet.  Klimaendringene med større nedbørsmengder, og som oftere enn før kommer i styrtbyger som lett gir flomskader, gir store utfordringer på vegnettet.

I tillegg til disse to vegene har en rekke veger fått nytt grusdekke nå i høst og framstår “nesten som nye”.  I alt er 12 km rustet opp med statsbidrag og 23 km fått nytt gruslag uten statsbidrag.  Gran Almenning har gjennom mange år hatt stor aktivitet på opprusting av vegnettet og det er nødvendig da vi har om lag 176 km bilveg å ta vare på. All grusen er tatt ut i vårt lokale fjelltak ved Piptobakk. Kortreist grus som gir mindre utslipp ved kort transport.

Tusen takk til samarbeidende entreprenører!

Til slutt et hjertesukk:

Med fine veger har farten en tendens til å øke. Dette bidrar til at grusen kastes ut i svinger og vegstandarden avtar raskt. Vi oppfordrer derfor til å kjøre pent! Husk at allmenningens veger er smale og at en turgåer, syklist, beitedyr (om sommeren) eller en elg kan dukke opp rundt neste sving.  Fartsgrensen er satt til 40 km/t!

God tur!

       

Knut Narvestad

Author Knut Narvestad

More posts by Knut Narvestad