Nyheter

Brann på Gran Tre – kutterflis berørt

Gran Almenning ble i dag informert om at det har vært brann på Gran Tre i natt og at det er kutterflis som er berørt. Det vil si at Gran Tre har ikke mulighet til å levere kutterflis per nå og de vet heller ikke når det blir mulig å levere igjen. I verste fall vil det gå flere måneder før det er kutterflis å få tak i hos dem.

Kutterflis må derfor hentes andre steder. Sagflis har de fremdeles, den er uberørt av brannen. Ved eventuelle spørsmål angående dette ber vi dere ta kontakt med Gran Tre direkte.

Silje Kristiansen

Author Silje Kristiansen

More posts by Silje Kristiansen