-Etter mer enn 25 år som allmenningsbestyrer er det på tide å sende stafettpinnen videre, mener Knut Narvestad.  Han er godt fornøyd med at styret valgte å sende pinnen videre til kollega Harald Kvam, som har hatt det operative ansvaret for skogsdrift og skogkultur i allmenningen, og vært knyttet til allmenningen siden 1989.  Han er således godt kjent både i skogen og med allmenningens virksomhet for øvrig.

-Jeg vil benytte anledningen til å ønske Harald lykke til og takke samtlige medarbeidere, sittende og tidligere styrer, samt eierne for positivt samarbeid opp gjennom alle disse årene.  Takk også til entreprenører, naboallmenninger og andre samarbeidsparter for godt samarbeid.  Allmenningsdrift kan være en mangslungen affære og byr på svært varierte arbeidsoppgaver som har gjort arbeidsdagen interessant og stort sett fylt av positive opplevelser.  -En god tid å tenke tilbake på, avslutter Knut Narvestad, som blir med videre i organisasjonen som seniorrådgiver i en overgangsfase.

Knut Narvestad

Author Knut Narvestad

More posts by Knut Narvestad