Skogbrukstjenester

Vi tar på oss oppdrag på timebasis eller til fastpris. Ta kontakt for en uforpliktende gratis befaring. Er du interessert i tjenestene som er beskrevet her eller andre tjenester? Ta kontakt på firmapost@gran-almenning.no så kanskje vi kan hjelpe deg.

Trefelling

Vi tar på oss små og store oppdrag i forbindelse med manuell hogst av trær. Fortrinnsvis på timebasis. Det kan være felling av trær i nærheten av bygninger, strømlinjer og hager, eller i områder der skogsmaskinene ikke kommer frem.

Ungskogpleie

Ungskogpleie er det mest lønnsomme tiltaket en skogeier kan gjøre i skogen sin forutsatt at det blir gjort på rett sted til rett tid og på riktig måte. Ungskogpleie innebærer å gjøre en bevisst utvelgelse av de trærne som er mest verdt og med den beste kvaliteten i en ungskog. De beste trærne blir altså fristilt og veksten blir flyttet over på disse. I tillegg til å gjøre trærne som er igjen i bestandet mer verdt vil driftskostnadene ved tynning og slutthogst reduseres betydelig.

Ungskogpleie finansieres delvis med skogfondsmidler. Ungskogpleie utføres i bestand med en høyde mellom 1 og 6 meter der det er behov. Noen steder kan det være behov for å gjøre ungskogpleie mer enn en gang. Lurer du på om det er behov for å utføre ungskogpleie i din skog? Ta kontakt for en gratis og uforpliktende befaring.