Ukategorisert

Stenging av veger i forbindelse med teleløsning

By 9. april 2021 No Comments

Alle veger inn på allmenningen på Øst- og Veståsen er nå stengt i forbindelse med teleløsning. Etter påske har vi hatt en kald værtype slik at snøsmelting og teleløsningen har gått seint. Utover i neste uke får vi noe varmere vær som vil gi fortgang i snøsmeltingen. Normalt åpnes vegene gradvis i første halvdel av mai, først inn til Sagvollen og videre til Skjerva, og senere nord og østover. Veståsen åpnes som regel i begynnelsen av mai. Åpning kunngjøres på hjemmesiden.

Ta gjerne kontakt med oss på:

E-post firmapost@gran-almenning.no eller

Harald Kvam tlf 41455599

Kvam Harald

Author Kvam Harald

More posts by Kvam Harald